MIEJSKIE USŁUGI KOMUNIKACYJNE w ZGIERZU
Witamy w środę 21 sierpnia,  imieniny: Emiliana, Franciszka, Joanny

Strona główna

Konsultacje społeczne planu transportowego

21.03.2014 r.

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu zgodnie z art. 10 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ogłaszają rozpoczęcie w dniu 21 marca 2014 r. konsultacji społecznych projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Zgierz.

Uwagi do planu można zgłaszać do dnia 11 kwietnia 2014 r., na adres e-mail plan.uwagi@muk.zgierz.pl lub pocztą tradycyjną na adres organizatora (Plac Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz).

Plan Transportowy pozostawiony jest do wglądu w ww. siedzibie Jednostki oraz w jej Biuletynie Informacji Publicznej.