MIEJSKIE USŁUGI KOMUNIKACYJNE w ZGIERZU
Witamy w środę 21 sierpnia,  imieniny: Emiliana, Franciszka, Joanny

Strona główna

Remont przy ulicy Rąbieńskiej

18.11.2013 r.

W związku z budową kanalizacji na ul. Cedry i trwającymi pracami na skrzyżowaniu ulic Cedry i Rąbieńskiej, mogą wystąpić od dnia 21 listopada 2013 r. drobne opóźnienia w kursowaniu linii nr 6. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od wykonawcy, autobus będzie miał zapewniony przejazd techniczny przez ww. skrzyżowanie, natomiast może to spowodować utrudnienia w ruchu kołowym.

Powrót do starych rozkładów autobusów linii 3 i 6

15.10.2013 r.

Przypominamy, że zgodnie z informacją przekazaną nam przez wykonawcę robót na ulicy Konstantynowskiej, firmę Markbud Sp. z o.o., prace mają zostać ukończone do dnia 18-10-2013 r.

W związku z powyższym, zgodnie z wcześniejszym zapowiedziami od dnia 19 października 2013 r. linie autobusowe nr 3 i 6 wrócą na swoje wcześniejsze trasy. Obie linie będa kursować zgodnie z rozkładem jazdy z przed objazdu ulicy Konstantynowskiej.

Rozkłady jazdy linii nr 3, który będzie obowiązywać od dnia 19-10-13 r.:

3 Sadowa

3 Sadowa/Chełmska

3 Konstantynowska

Rozkłady jazdy linii nr 6, który będzie obowiązywać od dnia 19-10-13 r.:

6 Parzęczewska/Staffa

6 Dworzec Łódź-Kaliska

Taryfikator opłat na linii międzygminnej

8.10.2013 r.

Dnia 4 października 2013 r. opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Uchwała nr XXXIX/429/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza. W związku z powyższym od dnia 19-10-13 r. będzie obowiązywała na liniii międzygminnej 3A nowa taryfa:

 

Strefa I Aleksandrów Łódzki – Zgierz (do granic miasta od strony Strykowa)
  Normalny Ulgowy
Bilet jednoprzejazdowy  2,80 zł  1,40 zł
Bilet okresowy 30-dniowy  82,00 zł  41,00 zł
Strefa II Zgierz (od granic miasta od strony Aleksandrowa Łódzkiego) - Stryków
  Normalny Ulgowy
Bilet jednoprzejazdowy  3,20 zł  1,60 zł
Bilet okresowy 30-dniowy  86,00 zł  43,00 zł
Strefa III Aleksandrów Łódzki – Stryków
  Normalny Ulgowy
Bilet jednoprzejazdowy  4,60 zł  2,30 zł
Bilet okresowy 30-dniowy  98,00 zł  49,00 zł

Bilet "Międzygminny" okresowy będzie upoważniał do poruszania się wszystkimi liniami komunikacji miejskiej po terenie Zgierza.

Przypominamy jednakże, że w miesiącu październiku 2013 r. nadal można poruszać się linią 3A, za okazaniem ważnego na miesiąc październik 2013 r., biletu okresowego komunikacji miejskiej w Zgierzu, na dowolną linię autobusową.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi biletów okresowych zapraszamy do stosownego działu.

1 listopada 2013 r. cd.

29.10.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 listopada 2013 r. na trasie autobusów linii nr 1 i 5 (w kierunku Placu Kilińskiego) zostanie utworzony tymczasowy przystanek w okolicy cmentarza przy Piotra Skargi. Dodatkowy Przystanek wyznaczony będzie na ul. Parzęczewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Wąską.

Przypominamy również, że na liniach 1, 3, 3A, 4, 5, 6 i 8 podróżowanie w dniu Wszystkich Świętych będzie bezpłatne oraz że wskazane linie będą kursowały zgodnie z rozkładem obowiązującym w dni robocze.

Wypadek komunikacyjny na skrzyżowniu Długa/1 Maja

23.10.2013 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym około godziny 14:25 miał miejsce wypadek komunikacyjnyny na skrzyżowniu Długa/1 Maja. Na chwilę obecną we wskazanym miejscu ruch jest kierowany przez Policję, a linie komunikacji miejskiej przejeżdżające przez ww. skrzyżowanie nie mają zmienionych tras. Mogą natomiast wystąpić opóźnienia w kursowaniu autobusów do czasu całkowitego udrożenienia ruchu.

Zapadnięcie jezdni na trasie linii nr 6

8.10.2013 r.


O godzinie 9:15 uzyskaliśmy informację od MPK-Łódź Sp. z o.o. o zapadnięciu się jezdni na ulicy Aleksandrowskiej, na wysokości ulicy Duńskiej. Kursujące autobusy linii nr 6 zostały pokierowane objazdem przez ulicę Wersalską. Około godziny 10:30 umożliwiono autobusom kursowanie po wskazanym odcinku, jednakże nadal występują drobne utrudnienia w ruchu kołowym, które mogą skutkować opóźnieniami w kursowaniu autobusu linii nr 6, za które serdecznie przepraszamy.

Korekty rozkładu jazdy linii 6

3.10.2013 r.


Z uwagi na Państwa liczne zgłoszenia, dokonana została korekta w tymczasowym rozkładzie jazdy linii nr 6. W stosunku do poprzedniego rozkładu zostały dodane po dwa kursy wieczorne z obu pętli autobusowych (Staffa/Parzęczewska oraz Dworzec Łódź-Kaliska), a także po jednym kursie popołudniowym. Oprócz powyższych zmian, przesunięte zostały następujące kursy:

Dworca Łódź-Kaliska [PDF]

  • z 17:05 na 17:14

Staffa/Parzęczewska [PDF]

  • z 15:44 na 15:51

Jesteśmy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie. Zawsze staramy się uwzględniać Państwa opinie i dopasować rozkłady jazdy do istniejących potrzeb.

 

Przypominamy również, że zgodnie z informacją przekazaną nam przez wykonawcę robót na ulicy Konstantynowskiej, firmę Markbud Sp. z o.o., prace mają zostać ukończone do dnia 18-10-2013 r.

Wiadomość od Marty Handzlik: "Chyba sie nie myles a twój kolega chyba banki pomylił. Życzę ci abyś był kiedykolwiek zadowolony z pracy tak jak ją i zarabiał chociaż w połowie tyle co ja.... Pranie mózgów pewnie, chyba raczej Ty masz sprany "

Pozdrawiam wszystkich obecnych i przyszłych pracowników BRE Banku. Wnioski proszę wyciągnąć samodzielnie.

Rozkład jazdy linii międzygminnej 3A

30.09.2013 r.

Zgodnie z zapowiedziami nowa linia międzygminna zostanie uruchomiona z dniem 1 października 2013 r.

Poniżej prezentujemy rozkład jazdy:

Targowy Rynek (Aleksandrów Łódzki) [PDF]

Dworzec PKP (Stryków) [PDF]

 

Zmiana rozkładu linii nr 6

27.09.2013 r.


Informujemy iż zważając na uwagi pasażerów dotyczące brak punktualności linii nr 6, od czasu wprowadzenia objazdu ulicy Konstantynowskiej, opracowany został nowy rozkład jazdy uwzględniający aktualne warunki na trasie ww. objazdu. Od poniedziałku tj. 30 września 2013 r. obowiązywał będzie nowy rozkład uwzględniający dłuższe czasy przejazdu pomiędzy przystankami.


Rozkład jazdy linii nr 6 obowiązujący od 30-09-2013 r.

6 Parzęczewska/Staffa (nieaktualny, zmieniony w dniu 5-10-13 r.)

6 Dworzec Łódź-Kaliska (nieaktualny, zmieniony w dniu 5-10-13 r.)

 

Przypominamy również, że zgodnie z informacją przekazaną nam przez wykonawcę robót na ulicy Konstantynowskiej, firmę Markbud Sp. z o.o., prace mają zostać ukończone do dnia 18-10-2013 r.

Bilety komunikacji międzygminnej

24.09.2013 r.

W związku z opóźnieniem w publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Uchwały nr XXXIX/429/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 3 września 2013 r. "w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza" wprowadzającej taryfikator opłat obowiązujących na linii międzygminnej, do czasu opublikowania powyższego aktu prawnego, na całej trasie linii komunikacyjnej międzygminnej łączącej Aleksandrów Łódzki-Zgierz-Stryków będą obowiązywały bilety jednoprzejazdowe komunikacji miejskiej w Zgierzu (odpowiednio ulgowe 1,20 zł oraz normalne 2,40 zł).

Ponadto osoby posiadające ważny bilet okresowy na miesiąc październik 2013 r. na co najmniej jedną linię autobusową zgierskiej komunikacji miejskiej, będą na podstawie tego dokumentu przewozu uprawnione do wypróbowania możliwości dojazdu nowopowstałą linią międzygminną, przez cały pierwszy miesiąc jej funkcjonowania tj. październik 2013 r.

Zebrane informacje znajdują się w dziale Linia międzygminna.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z poszerzonej oferty przewozowej.

Objazd ulicy Konstantynowskiej przedłużony

24.09.2013 r.


W związku z informacją, którą otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym od wykonawcy prac budowlanych Markbud Sp. z o.o., mających na celu budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w okolicach ronda Sybiraków i ulicy Konstantynowskiej, odcinek ten będzie zamknięty dla ruchu kołowego do dnia 18 października 2013 r., z powodu przedłużających się robót. Zgodnie z powyższym aktualnie obowiązujący rozkład linii 3 i 6 będzie obowiązywał do odwołania.

Zwracamy również uwagę, że w związku z nasilającym się ruchem kołowym po trasie objazdu autobusu linii nr 6,  rozkład jazdy może być w najbliższym czasie korygowany zgodnie z aktualnie panującymi warunkami drogowymi.

Rozkłady linii 3 i 6 w czasie objazdu 16-28 września 2013 r.

16.09.2013 r.

W związku z objazdem obowiązującym na linii 3 i 6, w dniach 16-28 września 2013 r. będą obowiązywać następujące rozkłądy jazdy:

3 Struga/WodKan [PDF] (aktualny do odwołania)

3 Sadowa [PDF] (aktualny do odwołania)

3 Sadowa/Chełmska [PDF] (aktualny do odwołania)

6 Parzęczewska/Staffa [PDF] (nieaktualny)

6 Dworzec Łódź-Kaliska [PDF] (nieaktualny)